ENSEMBLER fra MGK – SJÆLLAND / 6.3.2019

kl. 19.30 Roskilde Gymnasium
Bondetinget 1, 4000 Roskilde

Download Program

I en verden, hvor forandringer synes at foregå i et stadigt accelererende tempo, kan den klassiske musik minde os om, at ikke alt er lige forgængeligt. Nutidens unge musikere spiller og lytter til værker af ældre klassiske komponister, som f.eks. Chopin, Ravel og Haydn, og for de unge er den klassiske musik lige så ny at gå på opdagelse i, som den musik, der – uanset genre – skrives i dag.
Generation efter generation af musikere fortolker og fordyber sig i den klassiske musik og sætter deres unikke præg på musikken. De viderefører en lang tradition, og netop traditioner kan anspore til udvikling og nybrud. Ikke sjældent inspireres det nye af fortiden, og således kan f.eks. en folkevise, et ældre digt, eller en klassisk instrumentkonstellation danne udgangspunkt for den ny musik, som komponeres i dag.

Intet opstår ud af ingenting, og tidligere tiders musik lever videre i nye fortolkninger og forklædninger.

Eleverne fra MGK Sjælland spiller ved denne koncert værker af både ældre og nye komponister, og de gør det både som kammermusikere og solister. Som noget ganske særligt uropføres kompositionselev Pelle Nyhuus’ værk Intentioner.

Pelle Nyhuus skriver om værket:
”Pelle Nyhuus undersøger “det ægte” i sit værk Intentioner for fløjte, cello, klaver og fortæller, og måske ender vi med at finde ud af at end ikke denne programnote er sand?”