BESTYRELSE

Formand:
Kuno Kjærbye
Maglekildevej 13b
4000 Roskilde
tlf. 4632 1994
mobil 4144 1959
e-mail: mail@kunokjaerbye.dk

Næstformand:
Tove Elkjær
Klosterengen 153 4000 Roskilde
tlf 46 36 23 44
mobil: 93 96 21 46
e-mail: tovege@gmail.com

Kasserer:
Peter Johansen
Ternevej 17
4000 Roskilde
tlf. 21 42 21 16
e-mail: vinhylden@gmail.com

Øvrige medlemmer:
Anna Linnea Gullberg-Hansen, sekretær
Line Marie Heidemann
Aleksandra Vagner
Mikkel Hill-Imlau
1. suppleant vakant
2. suppleant vakant