ENGEGÅRDKVARTETTEN & NILS ØKLAND/ 13.10.2021

kl. 19:30 Roskilde Gymnasium
Bondetinget 1, 4000 Roskilde

Engegårdkvartetten:
Arvid Engegård – 1. violin
Sarah Chen – 2. violin
Juliet Jopling – bratsch
Jan Clemens Carlsens – cello

Nils Økland – hardangerfele

Program:

Maja Ratkje (1973)
A Tale of Lead and Light (2011) for strygekvartet

Franz Schubert (1797-1828)
Døden og Pigen for strygekvartet

Nils Anders Mortensen (1971)
Telemarkkvintet (2019) for hardangerfele og strygekvartet

Nils Økland (1961) 
Låter for hardangerfele og strygekvartet

Nils Økland

“Tale of Lead and Light” af Maja Ratkje blev skrevet efter massakren på Utøya og regeringskvarteret i Oslo 22. juli 2011, og er hendes reflektioner over terrorangrebet.

Beskrivelse og anmeldelser af værket finder man komponistens hjemmeside:
https://ratkje.no/2011/09/tale-of-lead-and-light/

Engegårdkvartetten bestilte dette værk og har indspillet det på 2L:
https://www.engegardkvartetten.no/discography-2/2018/2/1/xhao5zjpqqzz1dzdrly19d071earab

I Døden og pigen maler Franz Schubert et musikalsk billede af, hvordan mennesket kæmper mod døden. Schubert var selv alvorlig syg, da han komponerede denne kvartet, og han døde kort tid efter at værket var færdigt. Musikken veksler mellem det lyriske og det voldsomt dramatiske, men drives hele tiden frem af den underliggende rytme. Døden og pigen er idag en del af kernerepertoiret for strygekvartet.

Om Nils Anders Mortensen Telemarkkvintet
Telemarkkvintett (2019) er komponeret for hardangerfele og strygekvartet af Nils Anders Mortensen.
Værket er en blanding af bearbejdelser, improvisationer og kompositioner, baseret på optegnelser og over-leveringer af originale slåtter, og med udgangspunkt i Edvard Griegs Slåtter for klaver op. 72.

Grieg brugte Johan Halvorsens optegnelser af slåtter som de blev opført af spillemanden
Knut Dahle fra Tinn i Telemark. Komponisten Nils Anders Mortensen bruger meget af Griegs og Halvorsens materiale, dertil har han komponeret helt nye dele og arrangementer, i et tæt samarbejde med musikerne.

En central del af værket er Nils Øklands improvisationer, som binder musikken sammen. En anden vigtig ingrediens er de slåtter som musikerne spiller ubearbejdet, i Telemark-traditionen.

Spillemanden Vidar Lande har ligeledes været en vigtig brik i puslespillet, da han har videreført sin viden om rytmer og spillestilen i Telemark, først og fremmest til Nils Økland, men også til Engegårdkvartetten.
Økland har lært sig slåtter fra Telemark af bl.a. Vidar Lande og Sigurd Frende Boge-Olsnes, som bl.a. lærte meget af spillemanden Eivind Mo.

I slåtten Rotnheims-Knut er også spillemanden Odd Bakkeruds version central.
Nils Anders Mortensen har brugt optagelser og nedskrift af Eivind Mo og Johannes Dahle,
så helheden blir en rejse i mange dialekter, men baseret på det som er førstehånds og ægte.
Hjertet i denne komposition er slåtterne fra Telemark, som fortæller om kjærlighed, skuffelse og sorg, den dramatiske norske natur og alle skikkelserne som bor i fjeldene.

I koncertens sidste del tager Nils Økland roret og fører publikum ind i hans musikalske univers.
Låterne er Øklands egne kompositioner, skabt for hardangerfele og strygekvartet.

Engegårdkvartetten og Nils Økland har samarbejdet igennem mange år og inspireret i mødet mellem de forskellige traditioner, som de kommer fra.
Kvartetten med Arvid Engegård i spidsen har sin solide baggrund i den klassiske musik, men er også optaget af at udforske musiktraditionerne i Skandinavien. Økland har i mange år været en af Norges ypperligste musikere på hardangerfele og er kendt for at være brobygger mellem folkemusik, improvisation og klassisk musik. Økland lader sig inspirere af det han hører og integrerer det i sin egen musik.
Programmet Engegårdkvartetten og Økland har med i Roskilde er sammensat med et blik for det klassiske kernerepertoire, norsk folkemusik og ny genreoverskridende musik.

Læs mere om koncertens musikere på:
https://www.engegardkvartetten.no/
https://nilsokland.no/