8. REGIMENT / 11.8.2018

8. Regiments Musikkorps er Roskildes gamle regimentsmusikkorps. Det kom til Roskilde i 1913 fra Fredericia og virkede til stor glæde for garnisonen og byens borgere frem til 1932, hvor man nedlagde hele den danske militærmusik. Nogle få musikkorps blev genoprettet i 1941, men Roskilde var ikke en af de garni-sonsbyer, der fik sit musikkorps tilbage. I 1986 dannede en kreds af musikere – amatører og professionelle – et lille messingorkester under navnet ’Roskilde Hornorkester’. Et par år senere blev orkestret uniformeret og fik base på Tøj-husmuseet. I den forbindelse skiftede man navn til 8. Regiments Musikkorps. Musikkorpset har nu eksisteret i 32 år og har i dag ’garnison’ i Kastellet i Kø-benhavn. 8. Regiments Musikkorps har optrådt mange steder i Danmark, men også i Norge, Sverige, Tyskland, Østrig, Frankrig, Luxembourg og Belgien – både som deltagere i tattoos og med koncerter. I de seneste ca. 25 år har 8. Regiments Musikkorps hvert år (med en enkelt undtagelse) haft fornøjelsen af at spille en årlig sommerkoncert i sin gamle garnisonsby, Roskilde. En koncert, som musikerne og musikkorpset ser meget frem til. Dirigent ved årets Palæhavekoncert er David M.A.P. Palmquist, der også er musikdirigent for Den Kgl. Livgardes Musikkorps.

I 2017 fik vi en uropførelse af David Palmquist – en march, den spiller 8. Regiment igen.
Der kommer også en ny førsteopførelse, hvem det er, bliver spændende at høre.

Roskilde 2012