Velkommen til den ny sæson, hvor musikforeningen fylder 50 år. Om noget kan den klassiske kammermusik give en umiddelbar oplevelse af historisk spændvidde og indsigt i almengyldige men-neskelige følelser. Roskilde Musikforening er sat i verden for at tage vare på den som en af den eu-ropæiske kulturs ypperste udtryksformer.
Vi vil fejre 50 års jubilæet i 2017/18 og 18/19 ved at skue både frem og tilbage.
Ved hver koncert bliver der en uropførelse side om side med det klassiske kernerepertoire.
Vi bestiller værkerne hos en bred vifte af komponister, lige mange kvinder og mænd, flest danske,
og Statens Kunstfond har bevilget støtte til denne fornemme vision.

Hvorfor? Til november får vi Poseidonkvartetten og Andreas Brantelid på cello at høre, bl.a. i Schu-berts Kvintet. Et værk Schubert selv aldrig fik hørt. Han skrev det blot to måneder før sin død, og i korrespondancen med sin forlægger om kvintetten bliver Schubert spurgt, om han ikke har nogle sange og klaverstykker på bedding i stedet for dette stykke kammermusik. Kvintetten betragtes i dag som et af kammermusikkens allervæsentligste værker. Det kan jo få en til at spørge: Blev Schubert som komponist af kammermusik overhovedet taget alvorligt af sin samtid ?
Denne arv med alle dens iboende spørgsmål skal vi som musikforening bringe videre, og det kan ikke gøres uden at sammenstille den klassiske arv med nuets, vores egen samtids musik.
Derfor gives ordet her til uropførelseskomponister i 2017-18:

Talking Drum Duo 26.8.2017 – Benjamin Ømann om GANGARTER:
– stiller man sig på hovedet, kan man ane selv de mest stilfærdige fodgængeres hovedtoppe danse op og ned i takt med deres egen gang. Himlen ser gigantisk ud på denne måde, som et ocean man kan hoppe op i…

Dream Your Music Quartet 2.9.2017 – Carsten Bo Eriksen om TRIPTYKON WATERMUSIC:
– som barn havde jeg en nærmest transparent drømmeagtig oplevelse ved havet; vil omsætte den erindring af det enkle, men dog detaljerede spejlblanke hav til et pludseligt spil i lys og farver.’

2X2P 20.9.2017 – Eva Noer om UDFOLDELSE:
– “en blomsts udfoldelse” er et stærkt poetisk tema med æteriske konnotationer, duften og lyset fx. Altså i nogen grad en kontrast til det, som vanligvis forbindes med slagtøjets udtryk som powerfuldt, støjende og mindre æterisk. Hvor klavererne mere her er musikkens altmuligmænd.

Poseidonkvartetten & Andreas Brantelid cello 8.11.2017 – Rachel Yatzkan om HATHOR:
– Timna Parken, Sinai ørkenen, kobberminernes form og Hathors tilbedelses ceremonier, mærker af hamre og mejsler lavet af de egyptiske arbejdere for ca. 4000 år siden. Jeg kunne tænke mig at bruge minernes form og den religiøse sindstilstand, man møder der, i min komposition.

Gitta-Maria Sjöberg & Polina Fradkina 28.1.2018 – Hanne Tofte Jespersen om PÅ GJENNOM-REISE:
– gennemsigtig tidløs som at sidde på en telefontråd og mærke stemmerne med fødderne – stikord til itonesættelse af tre Marit Tusvik digte. Jeg vil række ud efter digtenes yderste horisont af menne-skelig erfaring og gør den hørbar ved at rense sopran- og klaverstemme for patos, i en gennemsig-tig dialog…

Henschelkvartetten 28.2.2018 – Jesper Koch om STRYGEKVARTET NR 3:
– inspireret af mødet med Rued Langgård’s tidlige såkaldte ”Rosengårds-kvartetter”. Her dyrkes det stemningsmættede og spontane udtryk i en nostalgisk understrøm, nærmest som musikalske dag-bogsblade både sjæleligt og musikalsk.

Den Danske Messingkvartet 20.3.2018 – Pernille Sejlund om MESSINGKVARTET:
– har lyst til at undersøge de blide og svage sider af messinginstrumenternes væsen. Søge ind i det mest stille og blide de kan frembringe. Hvor stille kan de blive? Hvor fintfølende og nærværende kan de spille? En lille lullaby måske?

Kuno Kjærbye – Formand Roskilde Musikforening