BROKEN CONSORT / 23.11.2021

kl. 20:30 Roskilde Gymnasium
Bondetinget 1, 4000 Roskilde

Andreas Arend og Emmanuelle Bernard

Andreas Arend – theorbe
Emmanuelle Bernard – barokviolin
Heidi Gröger – viola da gamba
Núria Sanromà Gabàs – zink

andreasarend.com
emmanuelle-bernard
heidigroeger.de
Núria Sanromà Gabàs

Dario Castello (before 1600 – around 1658)
Sonata decima

Ascanio Mayone (ca 1565-1627)
Recercada sopra la Spagna

Hanne Tofte Jespersen: Finding Consorts (2019) dansk førsteopførelse
(1956)

Orlando di Lasso (1532-1594)
Bicinium per Cornetto e Viola da Gamba

Katharina Roth: SYM – für theorbe 2 spieler (2019) dansk førsteopførelse
(1990)

Giovanni Pierluigi da Palestrina / Francesco Rognioni (1620)
Pulchra es, amica mea

Claudio Monteverdi (1567-1643)
Moresca

Hanne Tofte Jespersen: Finding Consorts (2019):
I walisisk-keltisk mytologi optræder et magisk brætspil ved navn Gwyddbwyll [‘ɡwɨð̞ bʊɨɬ̯] . En slags skak på en spilleplade, der har 13 x 13 felter på begge sider. Oversiden er rød og hvid og spilles af et menneske; den repræsenterer den almindelige virkelighed. Undersiden er hvid og rød og spilles af en usynlig makker; en “partner”/consort fra den indre verden, den verden, som bebos af “the world of fairy”, dvs. elvere. Spillet har til formål at bringe de to verdener på linje. Så consort i denne magiske kon-tekst er en usynlig partner.
Komponisten forestillede sig musikken for “broken consort” udspille sig på et sådant magisk bræt. Hele værket er udledt af et kort motiv som gamben præsenterer med sine første seks toner. Det sætter spil-let i bevægelse som et første træk på brædtet, en slags call. Resten af værket er enten afledninger af dette motiv eller det er respons på det.

FINDING CONSORTS blev ligesom de øvrige nye værker for et broken consort af zink, barokviolin, viola da gamba og theorbo bestilt af festivalen Lübecker Lauten Lust 2019.

Satser:
1. Prologue
2. QuesKoning
3. Dialoque
4. My realm – your realm
5. Into the inner Earth: My consort’s voice I
6. My consort’s voice II; Epiloque.

Hanne Tofte Jespersen: Finding Consorts

Læs mere om Hanne Tofte Jespersen

Katharina Roth fortæller om SYM:
“Stavelsen „sym“ skaber som præfiks – første del af et ord – i samspil med selve ordet en afledning, en ny betydning. Man tænker på ord som sympati, symbiotisk, symmetrisk…
Samspillets „Hvordan” er det centrale spørgsmål i mit stykke. Hver handling kan forstås som en reaktion: Hvad følger efter, hvad forbinder jeg mig med, hvordan fungerer det sammen?
I dagens internetslang har SYM bl.a. betydningen „Shut Your Mouth“ oder „So you mad?“

se video

Læs mere om Katharina Roth:
katharina-roth.com